op-stap voor een fijnere wereld

link

In 2005-2006 geven de Vlaamse jeugdverenigingen er nog eens een stevige draai aan. Aan de wereld, wel te verstaan. Die wereld, zo wordt gesteld, is behoorlijk in-gewikkeld. Wel, dan moeten we die wereld maar eens ont-wikkelen!

Vrijdag 21 oktober - de Vlaamse dag van de Jeugdvereniging - lanceren we verdraaidewereld in Hasselt. Squadra Bossa mét DJ Buscemi verjagen het herfstig weer met zuiderse beats.
Zij ondersteunen immers de idee die we samen willen uitdragen.

Lees meer in Stap2! ;)